Jak vybrat test na koronavirus?

Testování na koronavirus (onemocnění COVID-19) je jedinou možností, jak potvrdit, nebo vyvrátit nákazu novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Díky pravidelnému testování jsou infikované osoby včas odhaleny, a zabrání se tak rozšíření nákazy.

Testování říká, kdo může ohrozit lidi kolem sebe a musí jít do izolace

V České republice jsou dostupné tři druhy testování na koronavirus, potažmo na onemocnění COVID-19. Některé z nich lze provézt v domácích podmínkách, vždy je však lepší svěřit se do rukou odborníků a nechat se otestovat ve zdravotnickém zařízení nebo na specializovaném odběrném místě.

Typy testů

Testování na koronavirus probíhá prostřednictvím antigenních a PCR testů. Po prodělání nemoci nebo při zotavování z nemoci je možné provést i test na protilátky. Čím jsou jednotlivé typy testů specifické?

Antigenní testy

 • Díky antigenním testům lze snadno a rychle objevit v okamžiku testování přítomnost viru SARS-CoV-2 v odebraném vzorku
 • Testy prováděné zdravotníkem probíhají odběrem vzorků ze sliznic pacienta, nejčastěji pak z nosohltanu
 • Antigenní test je vyhodnocen na místě, výsledky jsou známé během 15–20 minut po odběru
 • Tento typ testů prokazuje přítomnost bílkoviny, tzv. antigenu, typické pro vir SARS-CoV-2
 • Antigenní test odhalí nemocné na vrcholu infekce, v momentě kdy je v těle nejvyšší množství antigenu
 • Spolehlivost antigenního testu ovlivňuje koncentrace viru v těle pacienta nebo doba od propuknutí nemoci či prvních příznaků
 • Aby byl antigenní test co nejvíce přesný, je vhodné provádět jej od cca 3. dne po nakažení až do cca 10. dne po nakažení, pokud je antigenní test proveden příliš brzy, může být výsledek falešně negativní
 • Rychlost vyhodnocení

 • Nižší nároky na odbornost zdravotníků při odběru vzorků

 • Nižší cena

 • Nižší citlivost

 • Možnost falešně negativního výsledku

 • Výsledek testu je platný jen několik hodin po odběru, proto je vhodné testování opakovat pravidelně

U antigenního testování není nikdy 100% zaručeno, že nejste nakažení, i když test vyjde negativně!


Domácí antigenní testy

 • Některé typy antigenních testů jsou určené i pro samotestování laickou veřejností
 • Tyto testy musí mít udělenou výjimku pro samotestování od ministerstva zdravotnictví
 • Testů je několik typů, nejvíce je zastoupen typ s odběrem vzorku z přední části nosu a zadní strany dutiny ústní
 • Zvláštním typem jsou testy se způsobem odběru ze slin, jedná se tzv. plivací a lízátkové testy, které nevyžadují vysokou míru odbornosti při odběru vzorku, zvládne je téměř každý
 • Tento typ testů může byt použit ve firmách, školách, výrobních podnicích, při kulturních akcích apod.
 • Pokud se rozhodnete provést samotestování tímto druhem testu, vždy se řiďte přesným postupem, který naleznete v návodu výrobce
 • Nesprávná manipulace může snížit citlivost testů
 • Antigenní testy by se měly používat především u osob s příznaky onemocnění COVID-19, u osob bez příznaků je doporučeno testovat opakovaně

Pro samotestování vždy používejte antigenní testy (POC Ag) s certifikací CE IVD a citlivostí > 90 % a specificitou > 97 %. Citlivost testu znamená schopnost rozeznat skutečně nakažené osoby (= pravděpodobnost, že test bude pozitivní u skutečně nakažené osoby), specificita testu je schopnost rozeznat osoby bez nemoci (= pravděpodobnost, že test bude negativní u nenakažené osoby).


PCR testy

 • Velmi přesné a účinné testy, jejichž vyhodnocení probíhá v laboratoři
 • PCR test pátrá po genetické informaci viru (virové RNA)
 • Nakaženého mohou odhalit ještě před tím, než u něj propuknou příznaky nemoci, díky tomu může být nakažený jedinec v izolaci dříve, než je infekční
 • Odběr vzorku je možný pouze od zdravotnického personálu, není možné samotestování
 • Vzorek je odebrán ze sliznic pacienta – nosohltanu, nosu nebo krku, některé testy se provádějí i ze slin
 • Kvůli laboratornímu vyhodnocení je výsledek znám až po několika hodinách
 • Vysoká citlivost a přesnost výsledků

 • Pomáhá efektivně zastavit šíření viru

 • Může odhalit přítomnost viru v těle testovaného ještě před tím, než je daný jedinec infekční

 • Vyšší finanční nákladnost

 • Provádět jej a manipulovat se vzorky může pouze odborný zdravotnický personál

 • Delší doba vyhodnocení


Testy na protilátky v krvi

 • Mohou být provedeny odborně v laboratoři, na specializovaném odběrném místě nebo pomocí samotestovací sady
 • Detekují a diferencují protilátky IgG a IgM proti koronaviru v lidské krvi, séru či plazmě u jedinců, kteří COVID-19 prodělali nebo se z něj zotavují
 • Testy na protilátky pomáhají diagnostikovat onemocnění COVID-19, a to především u bezpříznakových jedinců
 • U domácích testů je výsledek k dispozici již během 15 minut
 • Může se používat i pro kontrolu tvorby protilátek po provedeném očkování
 • I přes jeho relativně snadné provedení, je určen především do rukou odborníků
 • Při samotestování musí být dodržen postup uvedený v návodu výrobce, nedodržení postupu může vést ke zkresleným výsledkům

Protilátky v těle nejsou přítomné od začátku onemocnění, ale tvoří se až v jeho průběhu.

Jak probíhá antigenní testování

Testování u antigenních i PCR testů probíhá velice podobně. Na oba typy testů je potřeba si nejprve zarezervovat termín, případně zkusit štěstí na odběrových místech, kde není rezervace termínu nutná. Na odběrném místě se prokážete občanským průkazem a kartičkou pojištěnce. Zdravotník s vámi vyplní žádanku, což může trvat několik minut. Odběr se provádí výtěrem z nosohltanu pomocí odběrové tyčinky. Výtěr může být mírně nepříjemný, je však bezpečný, pokud jej provádí vyškolený zdravotnický personál. Zatímco u antigenního testování je výsledek znám do 15–20 minut, u PCR testů se musí na výsledek čekat několik hodin, většinou do druhého dne.

Pokud je výsledek z antigenního testování pozitivní a pacient je bez příznaků, provede se většinou rovnou v odběrovém centru kontrolní PCR test. Pacient s příznaky a pozitivním antigenním testem odchází rovnou do izolace a začíná mu epidemiologické šetření. Všichni, kteří s ním byli v rizikovém kontaktu navíc musí do karantény.

V případě negativního výsledku nebyla v dané chvíli u testovaného prokázána nákaza onemocněním COVID-19, a tak se na něj nevztahují karanténní opatření.

Po absolvování testu každý obdrží formulář s uvedeným výsledkem. Tímto formulářem je pak možné prokázat se podle potřeby všude tam, kde je to nutné.

Při testování jsou zdravotníci oblečení do ochranných obleků, odebrané vzorky mohou být totiž infekční

Nejčastější otázky

Vzhledem k turbulentnímu vývoji epidemie se mohou odpovědi na následující otázky velmi rychle měnit.

Kde se můžu nechat otestovat?

V České republice existuje velké množství odběrových míst na antigenní i PCR testování. Nejsnazší testování je v odběrových centrech, kde je možné zarezervovat si termín přes internet, nebo telefonicky. Testování mohou provádět i někteří ambulantní a praktičtí lékaři, ale i jim je potřeba nejprve zavolat.

Kdy mi může být testování zamítnuto?

Antigenní testování se neprovádí u osob, které už nemoc COVID-19 prodělali a kterým od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Jinými slovy, pokud jste prodělali COVID-19 a od pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní, nebude vám na odběrovém místě proveden antigenní test.

Kolik stojí antigenní testy?

Antigenní testy jsou levnější než testy PCR. Podle dostupných informací stojí jeden antigenní test kolem 120 Kč (bez DPH). V současné době se mohou čeští občané se zdravotním pojištěním nechat testovat zdarma každé tři dny v rámci plošného testování.

Kolik stojí PCR testy?

Vyhodnocení PCR testů se provádí v laboratoři, proto je tento typ testů citelně dražší. Jeho cena se pohybuje kolem 1750 Kč. Tento test podstoupíte zdarma, pokud jste byli určeni rizikovým kontaktem, nebo máte příznaky nemoci COVID-19 a váš praktický lékař vám na test vypíše žádanku.

Co mám dělat, když mi vyjde pozitivní domácí antigenní test?

V případě, že vám vyjde pozitivní výsledek na domácím antigenním testu, je vaší povinností neprodleně kontaktovat svého praktického lékaře, se kterým se domluvíte na dalším postupu. Pozitivita domácího antigenního testu by měla být ověřena provedením PCR testu.

Jak se chránit

Základním pravidlem, jak se chránit před nákazou koronavirem, je dodržování tzv. 3R.

 • Nošení roušek / respirátorů všude tam, kde se vyskytuje velké množství lidí
 • Pokud už mezi lidmi jsme, dodržujme rozestupy alespoň 2 metry (např. v obchodě)
 • Pravidelná a důkladná hygiena a dezinfekce rukou
 • Informace o ochraně ve virovém období jsme pro vás připravili i souhrnně – Jak se chránit proti virům